ข้อมูลรายละเอียด

Specialty :

กุมารเวชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคเด็ก

Language Spoken :

อังกฤษ ,ไทย,เยอรมัน

Qualification

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

ปริญญาตรีสาขา พ.บ สถาบัน คณะแพทยศาตร์ มช. ปีที่จบ 2508


ปริญญาเอกสาขา วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเด็ก สถาบัน Munich University Germany ปีที่จบ 2516


อนุมัติบัตร สาขาเวชศาตร์ป้องกัน แชนง จิตเวชชุมชน 2554

ประวัติการทำงาน

การทำงาน

ปี พ.ศ.

ชื่อหน่วยงานที่ทำ

ตำแหน่งอาจารย์

2510-2519

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

2519-2527

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งศาสตราจารย์

2538-2540

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

2540–2555

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

2555-ปัจจุบัน

หัวหน้าหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา