แนวทางการตรวจคัดกรอง Covid-19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รอบนัดตรวจกรณี ไม่เร่งด่วน และมีการ นัดหมายล่วงหน้า

แนวทางการตรวจคัดกรอง Covid-19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รอบนัดตรวจกรณี ไม่เร่งด่วน และมีการ นัดหมายล่วงหน้า

โดย APICHET.PA, 28 ต.ค. 2564 62
แนวทางการตรวจคัดกรอง Covid-19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รอบนัดตรวจกรณี 'ไม่เร่งด่วน" และมีการ นัดหมายล่วงหน้า

1.จันทร์ - ศุกร์ รอบ 1 ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. และ รอบ 2 ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น.
2.เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น.

ลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 รพ.ม.พะเยา
ไฟล์แนบ

แสดงความคิดเห็น