ประกาศผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR

ประกาศผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR

โดย APICHET.PA, 28 ต.ค. 2564 212
ประกาศผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
สามารถดาวน์โหลดผลการตรวจได้ที่นี่ http://upmed.up.ac.th/covid-19/lab-result

แสดงความคิดเห็น