โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 นักเรียน ร.ร.สาธิต ม.พะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 นักเรียน ร.ร.สาธิต ม.พะเยา

โดย APICHET.PA, 03 พ.ย. 2564 85
วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer (ไฟเซอร์) เข็ม 2 แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ช่วงอายุ 12-17 ปี จำนวน 466 คน รวมทั้งให้กำลังใจนักเรียนในแต่ละจุดบริการ โดยมี อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมอำนวยความสะดวก และดูแลนักเรียน จนเสร็จสิ้น

สำหรับการรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น