"วันจิตอาสา" กิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

โดย USER3, 07 ม.ค. 2565 43
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน "วันจิตอาสา" ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น