ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย APICHET.PA, 10 ม.ค. 2565 93

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


ไฟล์แนบ

แสดงความคิดเห็น