โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ขั้น 2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ขั้น 2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โดย USER3, 15 มี.ค. 2565 255
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ขั้น 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. โดยมี ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย นพ.สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกสหวิชาชีพ ร่วมต้อนรับ และเข้ารับการประเมินทั้งด้านการนำเสนอผลการดำเนินงาน การเยี่ยมสำรวจตามแผนกต่าง ๆ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สรพ.กำหนด โดยผู้เยี่ยมสำรวจ ได้ให้คำชื่นชม คำแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีคุณภาพ มาตรฐาน ผ่านขั้น 2 และเตรียมพร้อมไปสู่ ขั้น 3 ต่อไป
ด้าน นพ.กฤติน นาราเวชสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการเตรียมความพร้อมการประเมิน HA มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลมีความพร้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรทุกสหวิชาชีพที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันให้การประเมินบรรลุผลสำเร็จ และได้รับคำชื่นชม คำแนะนำจากผู้เยี่ยมสำรวจ ถือว่าเป็นโอกาสและทิศทางที่ดีที่จะผ่านการประเมิน HA ขั้น 2 เพื่อให้โรงพยาบามหาวิทยาลัยพะเยา มีคุณภาพในด้านการบริการรักษาพยาบาล และเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออกตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น