คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

โดย USER3, 14 มี.ค. 2565 259

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และนางจิราพร เซี่ยงฉิน หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์แต่ละส่วนงาน ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ตระหนัก รับรู้ถึงการป้องกันการทุจริต และเพื่อเป็นการแสดงค่านิยมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น