คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

รวมคำตอบจากคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา.

  • ผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 08.00 -16.00 น.
  • อุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง