วันแรก! ม.พะเยา ประเดิมฉีดวัคซีนโควิด บุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ด่านหน้าสู้โควิด กลุ่มแรก 70 คน

วันแรก! ม.พะเยา ประเดิมฉีดวัคซีนโควิด บุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ด่านหน้าสู้โควิด กลุ่มแรก 70 คน

โดย TAWAN1, 25 เม.ย. 2564 2528

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 บุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก จำนวน 70 โดส ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้เป็น ของ Sinovac ซึ่งการเข้ารับวัคซีนของบุคลากรจะมีการปฏิบัติจำนวน 8 ขั้นตอนหลังผ่านคัดกรอง -วัดไข้ – ล้างมือ ดังนี้

1. ลงทะเบียน – ทำบัตร

2. ชั่งน้ำหนัก – วัดความดันโลหิต

3. ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง – ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน

4. รอฉีดวัคซีน

5. ฉีดวัคซีน

6. พักสังเกตอาการ 30 นาที - สแกน Line “หมอพร้อม” เพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีน

7. สอบถามก่อนกลับ-รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

8. Dash Board ประเมินผลความคลอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ Line “หมอพร้อม”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า วัคซีนที่ได้รับมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรอง ทดสอบ วิจัย และพัฒนามาแล้ว ที่สำคัญอยู่ในการควบคุมของแพทย์ โดยหลังการฉีดจะมีการสังเกตอาการประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อดูผลข้างเคียง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งเป็น โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา การฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยมีมาตรการดูแลความปลอดภัยทางด้านทางการแพทย์ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม และการดูแล ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ภาพ : ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์ / โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น