โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 แก่บุคลากรทางการแพทย์และคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาอย่างต่อเนื่อง (ล็อตที่3)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 แก่บุคลากรทางการแพทย์และคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาอย่างต่อเนื่อง (ล็อตที่3)

โดย APICHET.PA, 13 พ.ค. 2564 2735
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรทางการแพทย์และคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (ล็อตที่3) ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคนรอสังเกตอาการ 30 นาที ครบ 8 ขั้นตอน มีการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน เชื่อมต่อไลน์ “หมอพร้อม” การฉีดเข็มที่ 1 ครั้งนี้ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ 
สำหรับผู้ที่รับวัคซีนเข็มแรกแล้วขอให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามนัด เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ โดยวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ หากประมาทและการ์ดตก ดังนั้น ผู้ที่รับวัคซีนแล้วขอให้คงการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เลี่ยงสถานที่แออัด และล้างมือบ่อย ๆ ขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น