ม.พะเยา เดินหน้า!! ฉีดวัคซีนป้องกันโควิคให้บุคลากร วันที่ ๑๒-๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔

ม.พะเยา เดินหน้า!! ฉีดวัคซีนป้องกันโควิคให้บุคลากร วันที่ ๑๒-๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔

โดย TAWAN1, 15 ก.ค. 2564 2669
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรกที่ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ผ่านระบบ “มพ.พร้อม” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งวันเวลาในการฉีดวัคซีนให้ทราบผ่านระบบ Line Official “มพ.พร้อม” โดยบุคลากรที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน COVID-19 สามารถเลือกวันฉีดได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรก

          สำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครั้งนี้เป็น ของ AstraZeneca (แอสตราเซเนกา) ได้รับการจัดสรร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งการเข้ารับวัคซีนของบุคลากรจะมีการปฏิบัติจำนวน ๘ ขั้นตอนหลังผ่านคัดกรอง -วัดไข้ – ล้างมือ ดังนี้

๑. ลงทะเบียน – ทำบัตร
๒. ชั่งน้ำหนัก – วัดความดันโลหิต
๓. ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง – ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน
๔. รอฉีดวัคซีน
๕. ฉีดวัคซีน
๖. พักสังเกตอาการ ๓๐ นาที - สแกน Line “หมอพร้อม” เพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีน
๗. สอบถามก่อนกลับ-รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
๘. Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ Line “หมอพร้อม”

          หลังการฉีดวัคซีน ผู้ฉีดจะได้รับ บัตรประวัติการรับวัคซีน COVID-19 และ บัตรบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 จะมีพื้นที่ให้นั่งรอสังเกตผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นเวลา ๓๐ นาทีภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ก่อนจะให้ผู้รับวัคซีนสามารถเดินทางกลับได้
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น