โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1  เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดย APICHET.PA, 13 ต.ค. 2564 2373
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้กำลังใจประชาชน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อายุ 12 - 18 ปี ที่มาเข้ารับริการฉีดวัคซีน และพบปะ พูดคุย ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การป้องกันตนเอง ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน รวมถึงการสังเกตอาการและการดูแลตนเองหลังจากได้รับวัคซีน ในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น