โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย USER3, 19 เม.ย. 2565 452
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผลการประเมิน UP ITA Pre-Assessment ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ได้รับคะแนนผลการประเมินฯ ในระดับ A คะแนน 86.82 คะแนน ครองระดับ A 2 ปีซ้อน
และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลในครั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี นพ.สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบเกียรติบัตร
โอกาสนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณบุคลากรของสำนักงานโรงพยาบาล และสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วม และส่วนสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่เป็นหน่วยงานต้นแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
_____________________________
????Website โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
☎️ 0 5446 6666 ต่อ 7000
☎️ 0 5446 6758
☎️ ฉุกเฉิน 0 5446 6757
☎️ โทรสาร : 0 5446 6759
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น