ขอแจ้งในท่านทราบ กำหนดการเข้ารับวัคซีน Moderna ของท่าน

ขอแจ้งในท่านทราบ กำหนดการเข้ารับวัคซีน Moderna ของท่าน

โดย TAWAN1, 17 พ.ค. 2565 164
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแจ้งในท่านทราบ กำหนดการเข้ารับวัคซีน Moderna ของท่าน
เนื่องจาก วัคซีนใกล้จะหมดอายุ
ขอให้ท่านลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนภายในวันและเวลาที่กำหนด
ผ่านลิ้งค์ : http://uph.up.ac.th/moderna หรือสแกน QRCode ด้านล่าง
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-466666 ต่อ 7304 , 7211 ในเวลาราชการเท่านั้น
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น