โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2

โดย TAWAN1, 23 พ.ค. 2565 138
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 - 24 เมษายน 2566
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น