โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินนโยบายในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ภายใต้ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินนโยบายในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ภายใต้ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดย TAWAN1, 02 มิ.ย. 2565 138
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้คำนึงถึงความสำคัญ
เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการทุกท่าน
โดยทางโรงพยาบาลได้ดำเนินนโยบายในการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริการอย่างเคร่งคัด
ตามมาตรฐานสากล ภายใต้ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA : Personal Data Protection Act.)

แสดงความคิดเห็น