รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่ง พนักงานเปล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่ง พนักงานเปล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย TAWAN1, 19 ก.ค. 2565 134

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

โดยสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นั้น

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบนี้

ไฟล์แนบ
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น