โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขอประชาสัมพันธ์ประกาศ Ultrasafe

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขอประชาสัมพันธ์ประกาศ Ultrasafe

โดย TAWAN1, 09 ส.ค. 2565 59
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขอประชาสัมพันธ์ประกาศ Ultrasafe ความปลอดภัยของผู่ป่วยที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจะไม่ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน Do & Don't คิดก่อนโพสต์ ข้อตกลงการรักษาความลับของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
และ 6 ช่องทางการรับข้อชมเชย / เสนอแนะ
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น