ขอแสดงความยินดีกับ นายพยนต์ ดวงทิพย์ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลและเข็มสภาการพยาบาลจากสภาการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับ นายพยนต์ ดวงทิพย์ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลและเข็มสภาการพยาบาลจากสภาการพยาบาล

โดย USER3, 09 ก.ย. 2565 269

ขอแสดงความยินดีกับ นายพยนต์ ดวงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้บำเพ็ญความดี ประเภท การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโดยใช้ความรู้เชิงวิชาชีพ โดยได้รับโล่รางวัลและเข็มสภาการพยาบาลในโครงการธนาคารความดี สร้างสมคุณค่าพยาบาล จากสภาการพยาบาล ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

ภาพ : สภาการพยาบาล
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น