โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขอประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีน COVID-19 จำนวน 150 โดส

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขอประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีน COVID-19 จำนวน 150 โดส

โดย USER3, 21 ก.ย. 2565 1897
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 Walk in ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป/บุคลากร นิสิตม.พะเยา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 22 กันยายน 2565
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น