โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับใบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่ร่วมขับเคลื่อน 2P Safety Hospital 1 ในสมาชิกโรงพยาบาล 98 แห่งทั่วประเทศ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับใบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่ร่วมขับเคลื่อน 2P Safety Hospital 1 ในสมาชิกโรงพยาบาล 98 แห่งทั่วประเทศ

โดย USER3, 21 ก.ย. 2565 1933
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับใบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่ร่วมขับเคลื่อน 2P Safety Hospital 1 ในสมาชิกโรงพยาบาล 98 แห่งทั่วประเทศ
อ.นพ.สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นรับประกาศนียบัตร ในโอกาสที่โรงพยาบาลเข้าร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย (Patient and Personnel Safety Hospital : 2P Safety Hospital) จาก นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ 16 องค์กรเครือข่าย ในกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 4 ( THE 4" WORLD PATIENT SAFETY DAY ) โดยมี อ.นพ.กฤติน นาราเวชสกุล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น