คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา  ระดับที่ 3 (UP-PSF III)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 3 (UP-PSF III)

โดย USER3, 28 ก.ย. 2565 220
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 3 (UP-PSF III) ในคราวประชุมคณะกรรมการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
ภาพ : คณะแพทยศาสตร์
ข้อมูล/ข่าว : คณะแพทยศาสตร์
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น