โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขอประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีน COVID-19 จำนวน 80 โดส

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขอประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีน COVID-19 จำนวน 80 โดส

โดย USER3, 20 ต.ค. 2565 1888
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 Walk in ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป/บุคลากร นิสิตม.พะเยา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 27 ตุลาคม 2565
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น