โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการให้บริการตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการให้บริการตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

โดย USER3, 16 พ.ย. 2565 1047
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์
ตารางการให้บริการตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น