เนื่องจากสถาณการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 ตุลาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศแล้ว 27,912 ราย อัตราป่วย 42.18 ราย ต่อประชากรแสนคน และพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วทั้งหมด 25 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.07 งานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหา

เนื่องจากสถาณการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 ตุลาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศแล้ว 27,912 ราย อัตราป่วย 42.18 ราย ต่อประชากรแสนคน และพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วทั้งหมด 25 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.07 งานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหา

โดย USER3, 16 พ.ย. 2565 1181
เนื่องจากสถาณการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 ตุลาคม 2565
มีรายงานผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศแล้ว 27,912 ราย อัตราป่วย 42.18 ราย ต่อประชากรแสนคน และพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วทั้งหมด 25 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.07
งานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะยา
ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น