ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง คนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง คนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย USER3, 17 พ.ย. 2565 1048
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง คนงาน
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ไฟล์แนบ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น