ขอประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 (Walk in)  ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป / บุคลากร นิสิต ม.พะเยา  เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอก ทุกวันราชการในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.30 - 15.30 น. #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ขอประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 (Walk in) ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป / บุคลากร นิสิต ม.พะเยา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอก ทุกวันราชการในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.30 - 15.30 น. #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

โดย USER3, 28 พ.ย. 2565 1975
ขอประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 (Walk in)
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป / บุคลากร นิสิต ม.พะเยา
เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอก
ทุกวันราชการในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.30 - 15.30 น.
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น