โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการให้บริการตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก ประจำเดือน ธันวาคม 2565  #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการให้บริการตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก ประจำเดือน ธันวาคม 2565 #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย USER3, 06 ธ.ค. 2565 1162
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์
ตารางการให้บริการตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น