เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวม ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โดย งานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจ แล

เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวม ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โดย งานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจ แล

โดย USER3, 06 ธ.ค. 2565 1025
เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวม ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โดย งานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจ และทักษะการช่วยเหลือผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเอง ให้กับบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เพื่อให้ได้รับความรู้และมีทักษะเบื้องต้น ในการประสานความร่วมมือในการช่วยดูแลนิสิต และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น