วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ (ฝ่ายงานควบคุมโรค) โรงพยาบาลมหวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองอาคารและสถานที่ ได้เข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้คำแนะนำในการกำจั

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ (ฝ่ายงานควบคุมโรค) โรงพยาบาลมหวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองอาคารและสถานที่ ได้เข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้คำแนะนำในการกำจั

โดย USER3, 06 ธ.ค. 2565 1006
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ (ฝ่ายงานควบคุมโรค) โรงพยาบาลมหวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองอาคารและสถานที่ ได้เข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้คำแนะนำในการกำจัดลูกน้ำลายตามหลักการ 5ป.1ข. ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องวิธีการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายและการณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยใช้มาตรการ 5ป.1ข. #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยใช้มาตรการ 5ป.1ข.
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น