ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ย้ายหน่วยบริการประจำ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขั้นตอนดังนี้  1.ย้ายด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.  2.ย้ายด้วยตนเองผ่านไลน์แอด สปสช.  3.ย้ายด้วยตนเองที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเ

ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ย้ายหน่วยบริการประจำ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.ย้ายด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. 2.ย้ายด้วยตนเองผ่านไลน์แอด สปสช. 3.ย้ายด้วยตนเองที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเ

โดย USER3, 27 ธ.ค. 2565 1015
ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ย้ายหน่วยบริการประจำ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ย้ายด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.
2.ย้ายด้วยตนเองผ่านไลน์แอด สปสช.
3.ย้ายด้วยตนเองที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
***ย้ายแล้วสิทธิเกิดทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน*** ศึกษาขั้นตอนได้ตามรูปภาพได้เลย
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น