โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ " วันผู้สูงอายุไทย Med-UP DAY of Ageing " พบกันกิจกรรมและบริการตรวจสุขภาพ - บริการผู้สูงอายุ - บริการการตรวจพิเศษ - บริการวัคซีน " ไม่รีบ ไม่ล้ม ไม่หลง ไม่ลืม " วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเ

โดย USER3, 16 ม.ค. 2566 2038
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์
" วันผู้สูงอายุไทย Med-UP DAY of Ageing "
พบกันกิจกรรมและบริการตรวจสุขภาพ
- บริการผู้สูงอายุ
- บริการการตรวจพิเศษ
- บริการวัคซีน
" ไม่รีบ ไม่ล้ม ไม่หลง ไม่ลืม "
วันที่ 28 เมษายน 2566
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น