ประชาสัมพันธ์  ประกันสุขภาพที่สามารถเบิกจ่ายกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ✅ เมืองไทยประกันชีวิต (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา) ✅ เอฟดับบลิวดี (FWD) ✅ สไมล์ ทีพีเอ (Siamsmile) ✅ ไทยประกันชีวิต ✅ กรุงเทพประกันชีวิต

ประชาสัมพันธ์ ประกันสุขภาพที่สามารถเบิกจ่ายกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ✅ เมืองไทยประกันชีวิต (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา) ✅ เอฟดับบลิวดี (FWD) ✅ สไมล์ ทีพีเอ (Siamsmile) ✅ ไทยประกันชีวิต ✅ กรุงเทพประกันชีวิต

โดย USER3, 01 ก.พ. 2566 1067
????ประชาสัมพันธ์
ประกันสุขภาพที่สามารถเบิกจ่ายกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย
✅ เมืองไทยประกันชีวิต (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา)
✅ เอฟดับบลิวดี (FWD)
✅ สไมล์ ทีพีเอ (Siamsmile)
✅ ไทยประกันชีวิต
✅ กรุงเทพประกันชีวิต
????สามารถเข้ามารับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย(ถ้ามี)
????ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานเวชระเบียน โทร 054-466666 ต่อ 7226,7227 (ในเวลาราชการ)
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น