ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสุน ตำแหน่ง พยาบาล  สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 18 อัตรา สมัครผ่านทางเว๊บไซต์ https://personnel.up.ac.th/job.aspx #โรงพยาบาลม

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสุน ตำแหน่ง พยาบาล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 18 อัตรา สมัครผ่านทางเว๊บไซต์ https://personnel.up.ac.th/job.aspx #โรงพยาบาลม

โดย USER3, 01 ก.พ. 2566 1589
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสุน ตำแหน่ง พยาบาล
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 18 อัตรา
สมัครผ่านทางเว๊บไซต์ https://personnel.up.ac.th/job.aspx
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น