โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการให้บริการตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการให้บริการตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย USER3, 02 ก.พ. 2566 1260
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์
ตารางการให้บริการตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น