โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานเวชระเบียนและเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานเวชระเบียนและเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

โดย USER3, 09 ก.พ. 2566 2065
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานเวชระเบียนและเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น