โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รดน้ำขอพรผู้อาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รดน้ำขอพรผู้อาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

โดย TAWAN1, 23 เม.ย. 2566 1887
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รดน้ำขอพรผู้อาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา “สืบสานประเพณีไทย ตามวิถีชีวิตใหม่” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 หรือวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มาแต่โบราณ
ภาพ : รพ.มพ
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น