โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการวันผู้สูงอายุไทย “Med UP - Day of Older Persons”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการวันผู้สูงอายุไทย “Med UP - Day of Older Persons”

โดย TAWAN1, 29 เม.ย. 2566 1072
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีโครงการวันผู้สูงอายุไทย “Med UP - Day of Older Persons” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่กา และตำบลใกล้เคียง และเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ได้รับการตรวจประเมินสุขภาพและได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
             กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเสื่อมตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุนและบริการภาวะกระดูกพรุน ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็นด้วยการวัดสายตา การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 การให้บริการทันตกรรม และการตรวจสุขภาพช่องปาก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุน
             สำหรับการดำเนินงานในวันนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ บูรณาการร่วมกับการให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคม อีกทั้งเพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการที่หลากหลาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มในการเข้ารับบริการและการรักษาพยาบาล จำนวนมากขึ้น โดยมีผู้สูงอายุให้ความสนใจ ประมาณ 200 คน
             ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมการตรวจคัดกรองต่าง ๆ และบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุน
ภาพ : นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า , ศศิธร วิชัยโน สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า , ศศิธร วิชัยโน สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น