โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ การนิเทศทางการพยาบาล พัฒนาพยาบาลให้มีความรู้และทักษะในการนิเทศการพยาบาล (ด้านคลินิก) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ การนิเทศทางการพยาบาล พัฒนาพยาบาลให้มีความรู้และทักษะในการนิเทศการพยาบาล (ด้านคลินิก) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย TAWAN1, 29 เม.ย. 2566 1159
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ การนิเทศทางการพยาบาล
พัฒนาพยาบาลให้มีความรู้และทักษะในการนิเทศการพยาบาล (ด้านคลินิก) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพ : สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น