ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย USER3, 28 มิ.ย. 2566 1086
ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ไฟล์แนบ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น