การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยวิธีส่องกล้อง (Full endoscopic spine surgery)

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยวิธีส่องกล้อง (Full endoscopic spine surgery)

โดย USER3, 07 ก.ค. 2566 1206

เมื่อวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยวิธีส่องกล้อง (Full endoscopic spine surgery) ในผู้ป่วยจำนวน 10 ราย โดยอาจารย์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อาจารย์ นพ.วงษ์ธวัช เหลี่ยวรุ่งเรือง , อาจารย์ นพ.วรกันต์ วรธำรงผไท และ อาจารย์ นพ.นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์

สำหรับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สาเหตุมักเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี การยกของหนักมากเกินไป  และอาจเกิดจากความเสื่อมของหมอนรองกระดูก ซึ่งเมื่อเกิดแรงกดที่บริเวณกระดูกสันหลังทำให้เกิดหมอนรองกระดูกรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น และปลิ้นออกไปกดช่องออกของเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการปวดหลัง ร้าวลงขา ข้างที่เส้นประสาทไปเลี้ยง ผู้ป่วยบางรายมีอาการปวด ชา และอ่อนแรงร่วมด้วย จนรบกวนชีวิตประจำวัน รวมถึงการประกอบอาชีพ

สำหรับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยวิธีส่องกล้อง ถือเป็นทางเลือกของการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ถือว่าทันสมัย ณ ขณะนี้เนื่องจากมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย และทำให้ฟื้นฟูหลังผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็ว

สุดท้ายนี้ในนามภาควิชาออร์โธปิดิส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบพระคุณ ท่านคณบดี ทีมวิสัญญีแพทย์ ทีมพยาบาลห้องผ่าตัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมไปถึงบริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ที่สนับสนุนเครื่องมือผ่าตัดแบบแผลเล็ก และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สเทคแคร์ ในการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดหลัง ทำให้การผ่าตัดในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น