ช่องทางการให้ข้อร้องเรียน คำแนะนำ คำติชม และประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ช่องทางการให้ข้อร้องเรียน คำแนะนำ คำติชม และประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย TAWAN1, 07 ต.ค. 2566 990

1.    เขียนแบบฟอร์มข้อร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น (LAB-FM-SP009-001-00) เพื่อระบุข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนได้ที่ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์
2.    ช่องทองโทรศัพท์ 054-466666 กด 8939 (ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล) จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ 054-466666 กด 7275 (ห้องปฏิบัติการ)
3.    มาด้วยตนเอง ณ ห้องไกล่เกลี่ย ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.    ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลและ E-mail http://upmed.up.ac.th หรือ directoruph@gmail.com
5.    เขียนจดหมาย โดยจ่าหน้าซอง “เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 19/1 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000” ใช้สำหรับนอกเวลาราชการและวันหยุด
6.    สแกน QR code ข้อชื่นชม/เสนอแนะ/ร้องเรียน ผ่าน Google form

รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น