ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

โดย TAWAN1, 03 พ.ย. 2566 1113

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายสนับสนุน

ตำแหน่ง พยาบาล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ตาม link ด้านล่างนี้

https://smarthr.up.ac.th/recruit/#!/positiondetail/MjY1NA==

ไฟล์แนบ

แสดงความคิดเห็น