ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย USER3, 05 ก.พ. 2567 93
ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ไฟล์แนบ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น