ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

โดย USER3, 16 ก.พ. 2567 420
ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 อัตรา
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ไฟล์แนบ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น