โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมวางแผนการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานด้านการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมวางแผนการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานด้านการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย USER3, 22 ก.พ. 2567 153
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมวางแผนการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานด้านการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานด้านการประเมิน UP Integrity and Transparency Assessment (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้บุคลากรภายในหน่วยงานยึดถืปฏิบัติตาม

ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567
-----------------------------------------------------------------------
ช่องทางการสื่อสาร
Website : www.up.ac.th
---------------------------
.
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น