โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้มารับบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้มารับบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โดย USER3, 28 ก.พ. 2567 118
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้มารับบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านช่องทาง : https://go.up.ac.th/EITUPH ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น