แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ

SORAKIJ BHAKEECHEEP, MD.


กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ


กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก


กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) >> ประวัติเพิ่มเติม <<