แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

KRITTIN NARAVEJSAKUL, MD.


ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery) >> ประวัติเพิ่มเติม <<